۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

جنایت در ایران، لبخند در سازمان ملل!

نوشته: حمید تقوایی
گروه های تروریستی، «اهداف توسعه پایدار» را زیر پا می گذارند و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست می انجامد. تروریسم و خشونت، ضمن خسارت آشکار به محیط زیست، توسعه پایدار را از دستور کار کشورها خارج کرده و منابع کشورها را صرف مبارزه با نا امنی می کند.“

روحانی در اجلاس سازمان ملل
جمهوری اسلامی خود سردسته این گروههای تروریستی است. کارنامه این حکومت مملو است از  “تروریسم و خشونت” نه فقط در سوریه و یمن و عراق بلکه در خود ایران و علیه مردم ایران. این رژیم کشتار جمعی شریف ترین انسانها و رکورد دار اعدام در دنیا است، حکومتی است که به “جرم” آزاد اندیشی و عدم تمکین به قوانین و مقدسات و اخلاقیات عتیقه اسلامی سنگسار میکند و شلاق میزند و بزندان میاندازد و بر دار میکشد.  ظاهرا روحانی و حکومت متبوعه اش امیدوارند که بعد از توافق با غرب کسی جنایاتشان را بروی خود نیاورد. گمان میکنند که میتوانند  در اجلاسهای بین المللی لبخند بزنند و از  “جهان علیه خشونت و افراطی گری” سخن بگویند  و همچنان در جامعه ایران، در کارخانه ها و مدارس و خیابانها و در زندانها و شکنجه گاههایشان، بیشترین خشونتها را علیه آزاده ترین انسانها اعمال کنند. اما این خیال خامی است. مردم اجازه نخواهند داد! این عوامفریبی و ظاهرسازی نخ نما شده  ممکن است در نزد دولتهای غربی و نهادهای حقوق بشریشان خریداری داشته باشد اما توده مردم ایران این  بازی مسخره را بر سر حکومت خراب خواهند کرد. خشونت و توحش اسلامی در ایران و در منطقه نه در دالانهای سازمان ملل و کریدورهای حکومتی، بلکه در خیابانهای تهران و بغداد و بیروت تعیین تکلیف خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر