۱۳۹۴ دی ۲۵, جمعه

لیست زنان زندانی سیاسی - امنیتی در ایران

لیست زیر نشانگر اسامی و مشخصات حدود چهل زندانی زن است که با اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند.
این اسامی که به همراه اتهامات، میزان محکومیت و زندان محل نگهداری توسط گزارشگران هرانا تهیه شده، به شرح ذیل است:

۱- زهرا رهنورد – اتهام: از رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز – محکومیت: بلاتکلیف – محل نگهداری: حبس خانگی
۲مطهره بهرامی حقیقی – اتهام: محاربه از طریق هنمکاری با سازمان مجاهدین خلق – محکومیت: ۱۰سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۳سونیا احمدی – اتهام: اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان وکیل آباد مشهد
۴فهیمه اعرفی – اتهام: عضویت و همکاری در گروه عرفان حلقه – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۵مریم اکبری منفرد – اتهام: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: ۱۵ سال حبس در تبعید – محل نگهداری: زندان اوین
۶شکوفه آذر ماسوله – اتهام: بلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و به قصد اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت: بلاتکلیف – محل نگهداری: زندان اوین
۷فرح باغی – اتهام: تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهائی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی – محل نگهداری: زندان یزد
۸الهام (الهه) برمکی – اتهام: شهروند قبرس و متهم به جاسوسی برای انگلستان – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۹زیبا پورحبیب – اتهام: عضویت و همکاری در گروه عرفان حلقه – محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۱۰طاهره جعفری – اتهام: سنی مذهب و متهم به ارتباط با گروههای سلفی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۱۱زینب جلالیان – اتهام: محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک – محکومیت: حبس ابد – محل نگهداری: زندان خوی
۱۲ریحانه حاج ابراهیم دباغ – اتهام: محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: ۱۵ سال حبس در تبعید – محل نگهداری: زندان اوین
۱۳فاران حسامی – اتهام: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی (دانشگاه مجازی بهاییان ایران) – محکومیت: ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۱۴نیکا خلوصی – اتهام: به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت: ۶ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان وکیل آباد مشهد
۱۵نوا خلوصی – اتهام: به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت: ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان وکیل آباد مشهد
۱۶آتنا دائمی – اتهام: توهین به مقدسات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور توهین به رهبری و مخفی کردن ادله جرم – محکومیت: ۱۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۱۷بهناز ذاکری انصاری – اتهام: هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: ۱۰ سال حبس در تبعید – محل نگهداری: زندان اوین
۱۸فاطمه رهنما – اتهام: متهم به همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان سپیدار اهواز
۱۹بهاره هدایت – اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رییس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر – محکومیت: دو حکم، ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۰زهرا زهتاب چی – اتهام: هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۱مهوش شهریاری – اتهام: از مدیران تشکیلات بهایی در ایران و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۲گیسو شیخ حسن آبادی – اتهام: به اتهام تبلیغ بهائیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل کلاس‌های تبلیغی – محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان ارومیه
۲۳رویا صابری نژاد نوبخت – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات وتوهین به سران قوا و توهین به اشخاص – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۴صفیه صادقی – اتهام: محاربه از طریق عضویت در حزب پژاک – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان سنندج
۲۵الهام فراهانی – اتهام: عضویت در تشکیلات جامعه بهایی – محکومیت: ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۶آتنا فرقدانی – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ماموران بند ۲ الف سپاه در حین بازجویی‌اش – محکومیت: ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۷قدریه قادری – اتهام: تبعه ترکیه و متهم به عضویت در پ.ک.ک و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ به نفع این حزب و ایجاد سازماندهی شهری – محکومیت: ۷ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان یاسوج
۲۸فریبا کمال آبادی – اتهام: از مدیران تشکیلات بهایی در ایران و متهم به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۲۹فاطمه مثنی – اتهام: متهم به همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: بلاتکلیف – محل نگهداری: زندان اوین
۳۰نرگس محمدی – اتهام: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی لگام – محکومیت: ۶ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۳۱مهناز محمدی – اتهام: مستندساز متهم به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۳۲صدیقه مرادی – اتهام: هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران – محکومیت: ۱۰ سال حبس در تبعید – محل نگهداری: زندان اوین
۳۳مریم مقدسی – اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد – محکومیت: ۹ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۳۴فرحناز مقدم – اتهام: به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان ارومیه
۳۵نورا نبیل‌زاده – اتهام: به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان وکیل آباد مشهد
۳۶مریم نقاش زرگران – اتهام: نوکیش و مبلغ مسیحی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور – محکومیت: ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین
۳۷نسیم باقری – اتهام: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی (دانشگاه مجازی بهاییان ایران) – محکومیت: ۴ سال حبس تعزیری – محل نگهداری: زندان اوین


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر