۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

هژمونی قدرت

جان یلجر

نكته ي ترحم انگيزي در وضعيت جهان امروز وجود دارد كه اوباما در استانه ي شروع كارش به عنوان رييس جمهور امريكا جايزه ي صلح نوبل مي گيرد. در دوران كارش سودان ، يمن ، پاكستان و سوريه با دخالت مستقيم امريكا ويران مي شوند.كودتاي هندوراس رخ مي دهد و امريكا با حمايت از جريانات راستگرا در كشورهاي مخالف امريكاي لاتين از برزيل تا ونزوئلا وضعيت امريكاي جنوبي را بحراني تر مي كند. و اين مردي است كه سياهان به او راي مي دهند.

مردي سياه پوست كه ٣٥ بيليون دلار در سال براي توسعه ي سلاح هاي هسته اي امريكا تصويب مي كند (يك تريليون دلار بودجه تصويب شد براي مدرنيزه كردن سلاح هاي اتمي) و براي ساخت سلاح هاي هسته اي جديد، يعني بيشترين رقم در ميان تمام رييس جمهورهاي امريكا بعد از جنگ سرد.
و حالا هيلاري كلينتون مي ايد
در زير سايه ي لولويي كه از ترامپ ساخته اند كه بزرگترين هديه است به دمكراتها و حالا سيستم همه را در ترامپ از چيزي مي ترساند كه در هيلاري كلينتون پيشاپيش مشاهده مي شود.
خشونت و جنگ
هيلاري كه در كودتاي هندوراس و در ويراني ليبي و در تشديد بحران در رابطه با چين به طور خطرناكي دست به عمل زده است. وقتي امريكا ناتو را در مرزهاي  روسيه مستقر مي كند و نيروي دريايي اش را به حاشيه ي مرزهاي چين مي فرستد. وقتي افريكام سايه ي نظامي اش را بر افريقا مي اندازد و حالا زنان به هيلاري راي مي دهند "چون هيلاري زن است"!
هيچ فكر كرده ايم يكي از خطرناكترين چهره هاي سياسي امريكا كاندوليزا رايس بود: زني سياهپوست؟ دقت كرده ايم كه جرج بوش يكي از متنوع ترين تيمها را از نظر جنسي و قومي داشت؟ زن و سياه و مكزيكن و ...
و باز مارا با شناسه هاي اجتماعي مان در مقابل هم و در كنار دستگاه قدرت قرار داده اند؟ جنس و جنسيت و قوميت و مليت و نژاد...تا كي مي گذاريم ما را همانطور از حقيقت ماجرا باز دارد كه زماني مذهب يا نژاد باز مي داشتند؟
وقتي هيولايي مانند مادلين البرايت، اين زن جنايتكار كه علنن گفت كه كشتن٥٠٠ هزار كودك عراقي در پروژه ي تحريم عراق هزينه اي ضروري بوده است، خود را فمينيست مي خواند، بايد بايد بايد مفاهيم را باز نگري كرد.
زنان امروز به هيلاري راي مي دهند زني كه در تخريب خدمات اجتماعي در دوران شوهرش نقشي اساسي بازي كرد، زني كه با حمايت از تبديل سيستم زندانها به واحد خصوصي در تبديل امريكا به بزرگترين زندان (و زندان زنان) نقشي اساسي بازي كرد. زني كه القاعده را در ليبي قدرت بخشيد و به ياد بياوريم كه كشتارها در ليبي و سوريه (كه القاعده از ليبي از همان ٢٠١١ به ان حمله ور شد) فراجنسيتي هستند و زن و مرد و كودك نمي شناسند
ايا شنيديد، يك فعال زن ضد كوروپوريشن هندوراسي، مادر سه فرزند، بومي و فعال محيط زيست اين هفته باز با ضربات كارد كشته شد و جنازه اش در محل سطلهاي زباله پيدا شد؟!
ايا نبايد عوامل كودتا،سياستمداران حامي كودتا را محاكمه كرد؟
از انديشيدن؛ تحت سلطه ي فكري سناتورها و احزاب و همدستي رسانه ها باز مانده ايم.
زمان اين رسيده است كه به جنگها نه گفت. به ناتو نه گفت. به "بديهي بودن توسعه ي سرمايه داري به هرقيمت" نه گفت. 

از مصاحبه ي جان پيلجر، روزنامه‌نگار و نویسنده ی کتاب «اربابان جدید جهان»

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر