۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

حرام کردن دوچرخه‌سواری زنان توسط خامنه‌ای، نشانه استیصال حکومت اسلامی در برابر زنان است

نزدیک به چهار دهه است که زنان در ایران یکی از ضد انسانی ترین شرایط تاریخی را تحت حاکمیت اسلامی تجربه می کنند. اما در عین حال یکی از پیشروترین و قویترین جنبش های اجتماعی موجود در ایران، "جنبش نوین رهایی زنان" را در جامعه ایران برجسته کرده اند. جنبشی که انقلابی در موقعیت فرودست و متزلزل زنان در ایران بوجود آورده و هویت مستقل، برابر و آزاد را به زنان ایران نوید میدهد. این جنبش با حرکت های اجتماعی زنان و با تمام فراز و نشیب های پیش رو، به جلو می رود و در سطوح مختلف اجتماعی به جدال با جمهوری اسلامی و همه قوانین، فرهنگ و فتواهای ضد زن این حکومت می پردازد. جدالی که نتیجه اش شکست حاکمیت در پیاده سازی قوانین و فرهنگ اسلامی توسط مردم بوده که نقش فعاله آن را زنان ایفا کرده اند.

حق دوچرخه سواری زنان یکی دیگر از مطالبات زنان در ایران در راستای سهم خواهی از اماکن عمومی و جامعه است. این مطالبه و حضور زنان با دوچرخه در اماکن عمومی، کمپین ها و حرکت های به راه افتاده در این راستا، یکی دیگر از اهرم های فشار زنان روی دولت و حاکمیت است. شتاب پیشروی زنان چنان زیاد است که دیگر حاکمیتِ چند پارچه و تضعیف شده اسلامی، توان مهار این جنبش عظیم اجتماعی و مطالبات پیشرو آن را ندارد. دوچرخه سواری زنان که امروز یکی دیگر از نشانه های رویگردانی وسیع مردم بخصوص زنان از مذهب و سنت است، پایه ها و ارکان حکومت عقب مانده جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد.
خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به خوبی میداند که عقب نشینی رسمی جمهوری اسلامی در مقابل هر مطالبه ای از جانب جنبش های آزادیخواه و برابری طلب، مصادف است با پیشروی هر چه بیشتر آن جنبش ها. لذا با احساس خطر از این پیشروی ها، اقدام به صدور فتوای حرام بودن دوچرخه سواری زنان در اماکن عمومی، در فاصله کمتر از دو هفته پس از صدور اعلامیه سیاست کلی خانواده میکند. اعلامیه ای که وی در آن نقش های فرودست و سنتی همسر، مادر و خانه داری را به عنوان تنها نقش و رسالت زنان به رسمیت می شناسد، تا بلکه از این راه و با فرستادن نیمی از جامعه به پستوی خانه ها، دست به عقب راندن کل جامعه بزند. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ شهریور اعلام کرده طبق فتوای خامنه‌ای "دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است."
اما حرام و ممنوع اعلام کردن هر گونه فعالیت های اجتماعی نمی تواند زنان ایران را از سطح جامعه حذف کند. عدم رعایت حجاب اجباری و شکستن دیوار تفکیک جنسیتی و زیر پا گذاشتن دیگر احکام اسلامی یکی پس از دیگری نشان میدهد که جامعه انتخاب خود را کرده است. لذا هیچ فتوا و حکمی حتی از جانب بالاترین مقام حاکمیت اسلامی نمیتواند انقلابی که عرصه زنان در حال پیشروی است را متوقف کند. انقلاب زنانه پیش می رود و هر روز به پیش برندگان آن افزوده می شود.
فعالین "انقلاب زنانه" ، خامنه ای و دیگر سران حکومت اسلامی و همه افراد و جریاناتی که میخواهند با فتواهای ضد زن، حلقه محدودیت ها و فشارهای روی زنان را تنگ تر کنند، محکوم میکند و از همه مردم آزادیخواه و برابری طلب، از مدافعین و نهادهای مدافع حقوق زنان و نیز جنبش های مبارزاتی دیگر نظیر مدافعین محیط زیست در داخل ایران میخواهد با توجه به شرایط ممکن به اینگونه احکام ارتجاعی اعتراض و از زنان دوچرخه سوار حمایت کنند. و در خارج از ایران هم با برقراری ارتباط با نهادهای بین المللی یک بار دیگر به مساله بیحقوقی زنان در ایران تاکید و خواهان واکنش اعتراضی این نهادها به حاکمیت جمهوری اسلامی شوند.

منبع:  صفحه انقلاب زنانه

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر