۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

نگاهی به مفهوم «نهیب مقام معظم رهبری» در باب «مهندسی فرهنگی»

آنانی که می خواهند بدانند چرا سرزمین و مردم ایران از قرنها پیش دچار فروپاشی شدند، از غافلۀ تمدن بازماندند و راه پیشرفت به شکل اجتناب ناپذیری بر آنها بسته شد، و پس از از دست دادن سرزمینهایشان در قرون گذشته، در اضمحلال فرهنگی به زمین بازی قدرتهای بزرگ زمانه تبدیل شدند، در این صورت اگر هنوز برای درک فروپاشی تمدن و فرهنگ و فقدان ذخیرۀ فرهنگی متناسب با جهان امروز در ایران کنجکاو هستید، پیشنهاد می کنم گزارش اخیر خبرگزاری فارس را بخوانید : عنوان مقاله : «صفار هرندی در شورای عمومی اتحادیۀ انجمن دانشجویان مستقل : بعد از انقلاب ادارۀ فرهنگی کشور را به دست قضا و قدر سپردیم/موازی کاری های بیجا در فرهنگ»  11.9.1395 لینگ گزارش در زیر :


منبع: مجله هفته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر