۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

چند نکته مهم در باره انتخابات ترکیه در چند ساعت آینده

نوشته: احمد پوری
اردوغان صد در صد در این انتخابات پیروز می شود.
اردوغان و اروپا هر دو خوب عو عو می کنند ولی گاز نخواهند گرفت!
اردوغان به اولین سلطان و خلیفه اسلامی ناقص الخلقه در ترکیه تبدیل می شود!

 بدلایل زیادی اردوغان برخلاف جمهوری اسلامی نمی تواند ترکیه را بطور کامل اسلامیزه کند… زیرا ترکیه نفت مفت ندارد! در جهان چند کشور مانند جمهوری اسلامی هستند که روی طلای سیاه نفت خوابیده اند و به مدت زیادی می توانند پیامدهای تصمیم های مذهبی و نادرست خود را که با جهان واقعی در تضاد است با پول مفت نفت که ثروت نسلهای فعلی و آینده این کشور است، قابل تحمل کنند… ولی در ترکیه نفت مفت وجود ندارد اردوغان اگر حماقت رهبران ایران را مرتکب شود و بخواهد مدلی کاملا اسلامی سرکار بیاورد بسرعت توسط پیامدهای عینی تصمیمات نادرستش سرنگون خواهد شد و گرسنگی و بیکاری و قیام اجتناب ناپذیر خواهد شد. هرچند که اردوغان در عمل بسوی یک حزب، یک حقیقت، یک دین و یک سلطان و خلیفه حرکت می کند تا وحدت جامعه را حفظ کند، چنین مدلی هرگز در هیچ کجای تاریخ مدل موفقی نبوده، بویژه در قرن بیست و یکم و دسترسی توده ها به ابزار ارتباطات و اینترنت و… تداوم طولانی مدت چنین حکومتی با توجه به تاریخ مبارزات مردم ترکیه نیز غیرممکن خواهد بود. دنکیشوت بازی اردوغان نامحدود نیست و نمی تواند باشد.
دوتا مثال بسیار مهم:
یک:علیرغم همه گردو خاک بپا کردنهایش در رابطه با پوتین، بخاطر منافع اقتصادی و سیاسی عین مجبور شد معذرت خواهی رسمی بکند!
دو: علیرغم آنهمه جاروجنجال و بحرانی که در رابطه با هلند بوجود آمد اردوغان به میزان فوق العاده زیادی واق واق کرد ولی گاز نگرفت! اردوغان هلند را تحریم اقتصادی نکرد! وقتیکه نخست وزیر هلند تهدیدهای اردوغان را شنید نفس راحتی کشید و در تلویزیون گفت خوب شد که کار به تحریم اقتصادی نکشید! زیرا هلند بیشترین سرمایه گذاری را در ترکیه دارد!… درضمن نخست وزیر هلند در اوج جنجال با ترکیه گفت ما کارهای خوب ترکیه مانند جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا را نباید فراموش کنیم!.. بنابراین عقلانیتی براین دنکیشوت بازیها حاکم است که با منافع اقتصادی و سیاسی ترکیه و اروپا تنظیم می شود نه رویاهای مذهبی عهد عتیق اردغان! اردوغان هرگز نمی تواند زنان ترکیه را به پنگوئنهای سیاه و چادری تبدیل کند، کاریکه جمهوری اسلامی به پشتوانه غارت منابع ملی توانست! بویژه سواحل ترکیه را نمی تواند اسلامیزه کند زیرا توریستهای اروپایی یکی از مهمترین منابع مالی ترکیه هستند!
اروپا هم دقیقا به همان دلایل «عقلانی و اقتصادی و سیاسی» مثل اردوغان پارس می کند ولی گاز نمیگیرد! اروپا هم در دو سال گذشته در عمل چشمان خود را به تمامی جنایات اردوغان بسته است! بغیر از نق زدنهای بی مصرف هیچ کار جدی نکرده است! اگر اروپا بخواهد اردوغان را دو ماه تحریم کامل بکند همان کاری که سالها با ایران و عراق و روسیه کردند… اردوغان فورا مثل بچه موءدب زانو می زند و تسلیم می شود و از کرده خود توبه می کند!
تشنج دیپلماتیک بین هلند و ترکیه و نقش آن در پیروزی اردوغان و مارک روته نخست وزیر هلند.
اولین برنده تشنج سیاسی بین هلند و ترکیه حزب حاکم لیبرال هلند به رهبری مارک روته بود که توانست در عرض یک هفته با دادن شعارهای بغایت راسیستی علیه ترکها و نشان دادن زور بازو و حرف زدن از طریق نشان دادن ماهیچه ها به اردوغان، جو راست افراطی حاکم در هلند را بسوی خود جلب کند. حتی خیرت ویلدرس مجبور شد که بگوید عکس العمل مارک روته در این ماجرا کاملا درست بود و او نشان داد که در شرایط بحرانی مثل یک رهبر واقعی عمل می کند… نشریات هلند پر بودند از شعارهای بی معنی راسیستی مبنی بر اینکه: بله ما اینیم، اینجا رئیس ما هستیم، ما تعیین می کنیم، ما رهبری می کنیم، … روزنامه ان آر سی هلند که بعنوان مهمترین روزنامه روشنفکری و به اصطلاح بی طرف نامیده می شود. نوشت روز چهار شنبه من از سناریویی که در آخر هفته قرار بود در رابطه با ترکیه بوجود بیاید مطلع شدم! بنا براین به میزان قابل توجهی این تشنج بازی حساب شده دولت هلند علیه ترکیه بود!
سئوال این است که چرا رسانه های هلند بویژه تلویزیونها با این خبرنگار ده ها میزگرد برگزار نکردند که چرا اتهام به این بزرگی را دولت هلند می زند؟ چرا خواهان ایجاد روشنایی بیشتر نشدند؟
در هر حال برنده این تشنج سیاسی کنترل شده در درجه اول مارک روته بود که بر حزب آزادی خیرت ویلدرس پیروز شد!
برنده دوم آن صد در صد اردوغان خواهد بود!
اردوغان می داند که چگونه با توجه به فرهنگ اسلامی مظلوم نمایی کند، در عین حال غرب را مسئول تمامی مشکلات ترکیه نشان دهد. علاوه بر مظلوم نمایی شعارهایی آتشین علیه رهبران اروپا نثار می کند. آنها را فاشیست می نامد … با این تاکتیک اردوغان خود را ناجی ترکهایی می کند که در اروپا به حاشیه رانده شده اند… در داخل ترکیه هم توجه توده ها را از مشکلات داخلی و جنگ داخلی به خارج از ترکیه منحرف می کند که خطر بزرگ از بیرون می آید
ولی در اوج شعار دهی و دنکیشوت بازی می فهمد که هلند را تحریم اقتصادی نکند!… این همان عقلانیتی است که هم اروپا و هم اردوغان آنرا برسمیت می شناسند و منافع خود را در چهارچوب قوانین تعریف شده به پیش می برند!…
اروپا در بحران سیاسی با ترکیه چه سیاست درستی را می توانست به پیش برد که نبرد؟
اروپا می توانست به جای شاخ و شانه کشیدن و دادن شعارهای توخالی علیه اردوغان براحتی او را آچمز کند و شکست دهد!
اروپا می توانست از خود اردوغان و وزرایش که برای تبلیغات به اروپا می آمدند استقبال کند و امکان سخنرانی آنها را فراهم کند ولی بگوید این جا ترکیه نیست که تو دهن تمامی مخالفان را ببندی ما به مخالفان تو هم حق نظر قایل هستیم! در اروپا به اندازه کافی ترکهایی هستند که در بالاترین سطح آکادمیک کار حرفه ای می کنند و افرادی بغایت مبارز و مترقی و آگاه هستند. اگر اروپا صدای این بخش از اوپوزیسیون ترکیه را به گوش جهانیان می رساند، در آنصورت حتما اردوغان ضربات خردکننده جدی دریافت می کرد! تمام تلاش اردوغان این است که در داخل ترکیه دهن اوپوزیسیون را ببندد و آنها را بی جهت به زندان نینداخته است! اگر صدای اوپوزیسیون مترقی از اروپا به گوش توده های داخل ترکیه می رسید پرواضح است که به طوفان تویتری و فیس بوکی در رسانه های اجتماعی تبدیل می شد و به میزان زیادی به محبوبیت اردوغان در میان عناصر مردد ضربه می زد
در نهایت تاسف هم اروپا و هم اردوغان بخاطر مشکلات داخلی شان، به زبان حرف زدن از طریق ماهیچه های باوزیشان نیاز داشتند نه از طریق منطق شان!… به همین دلیل این فرصت استثنایی از بین رفت و فقط برنده آن در اروپا نیروهای راست و راست افراطی و در ترکیه نیروهای بنیادگرای اسلامی و نئوفاشیستهای ترک و ناسیونالیستهای افراطی خواهند شد!…
اردوغان در انتخابات صد در صد پیروز خواهد شد!
این سئوال که اردوغان پیروز می شود یا نه؟ سئوال احمفانه ای است!
اردوغان برای رسیدن به این نقطه بیش از یکسال است که در ترکیه جنگ داخلی براه انداخته، کردستان ترکیه را مانند حلب ویران کرده، احزاب چپ و مترقی را در عمل نابود کرده، رهبران احزاب مخالف بویژه کردها را به دلایل واهی و اثبات نشده به زندان انداخته، ترکیه را به بزرگترین زندان خبرنگاران جهان تبدیل کرده است!… ده ها انفجار تروریستی مشکوک انجام شده و صدها نفر کشته و ترور شده … بویژه سخصیتهای حقوق بشری کرد و افراد معروف بطور مشخص ترور شده اند… بحران آفرینی و تهدید و سرکوب شدید به مهمترین ابزار تداوم حکومت او تبدیل شده اند… در تمام این مدت اروپا هم عوعو کرده ولی گاز نگرفته زیرا منافعش با ترکیه بیشتر از حقوق بشر کردها و ترکها ارزش دارد
بنابراین ما در شرایطی به پای این رای گیری می رویم که تمامی شرایط برای فساد و تقلب در انتخابات آماده است! هیچ نیرو و مکانیسم کنترل موثر و اوپوزیسیون جدی در مقابل اراده اردوغان وجود ندارد!…
اردوغان با توسل به نوعثمانیسم و ناسیونالیسم افراطی و بنیادگرایی اسلامی فراملی در زمانی داعیه ابرقدرتی می کند که از هر نظر تاریخ مصرف این ایدئولوژی و مبانی مادی آن سپری شده است! به همین دلیل بطور مرتب روی دو صندلی می نشنید و از این شاخه به آن شاخه می پرد. یک روز در بغل غرب است ولی به روسیه چشمک میزند و روز دیگر در بغل روسیه… چرخش هایی که بر فرصت طلبی محض و بحران آفرینی و قطبی کردن جامعه استوار است، او را در دراز مدت نجات نخواهد داد! اردوغان با این پیروزی نوزادی ناقص الخلقه بدنیا می آورد که برای مدت نامعلومی، بی ثباتی در ترکیه و خاورمیانه را با ابعاد ناشناخته روبرو خواهد کرد!..
خاورمیانه گره گاه تضادهای پنج ابرقدرت جهانی ( امریکا، اروپا، ژاپن، چین، روسیه ) و پنچ ابرقدرت محلی ( ایران، ترکیه، اسرائیل، مصر و عربستان سعودی ) در شرایطی است که شوروی از هم پاشیده امریکا و اروپا هم وارد بحران اقتصادی و سیاسی شده اند… و نظم نوین مورد نظر امریکا شکست خورده، جهان در حال حرکت از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی است! در عین حال امریکا هنوز در رویای تجزیه کشورهای خاورمیانه و تولد خاورمیانه جدید است و از آن بعنوان سکوی پرش برای » پروژه قرن جدید امریکایی » می خواهد استفاده کند تا امپراتوری آمریکا را که در حال زوال است برای یک قرن دیگر تضمین کند!… بقول آنتونیو گرامشی جهان قدیم در حال مرگ است، جهان جدید بدنیا نیامده است، فعلا جهان جولانگاه شیاطین است!…
در چنین شرایط بغرنجی، اردوغان اولین سلطان و خلیفه مسلمانان ترکیه خواهد بود که از روز تولدش ناقص الخلقه بدنیا آمده است! …
این یادداشتهای شتابزده زده را در آخرین لحظات نوشتم… اول می خواستم مقاله مفصلی با ارائه اسناد ومدارک بنویسم، صدها صفحه از بحث های نمایندگان پارلمان هلند و مقالات مختلف ترجمه و یادداشت کرده ام … در نهایت تاسف به علت مشکلات روزانه و عدم وقت کافی نتوانستم به موقع یک یادداشت دقیق و مفصل بنویسم… حیفم آمد این حرفها را بعد از انتخابات بزنم… به همین دلیل بسرعت حالا چند نکته مهم را بیان می کنم تا فرق تحلیلهای من با آنالیزهای مفسران دیگر روشن شود
با احترام
احمد پوری (هلند) 16 – 04 – 2017
پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1658132760872619
سخنرانی من یک ماه پپیش در پالتاک در مورد انتخابات هلند… در مورد تشنج ترکیه و هلند هم مسائلی را مطرح کرده ام.
http://goftemanse.blogspot.nl/2017/03/21-1395.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر