۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

یک جنگ می تواند جنگ دیگری را استتار کند

نوشته: تی یری میسان
ترجمۀ حمید محوی
در حالی که ارتش عرب سوریه، نیروی هوائی روسیه و حزب الله آمادۀ پایان بخشیدن به داعش شده اند،پنتاگون جنگ جدید دیگری را علیه سوریه طراحی کرده، و این بار با گروه های کُرد. به همان گونه کهمأموریت خلیفه ایجاد سنی–ستان (کشور سنی مذهبان) به شکل نعل اسبی روی عراق و سوریه، امروزمأموریت «روژاوا» ایجاد کردستان نعل اسبی ست که باید روی عراق و سوریه قرار بگیرد. پنتاگون این طرحرا از چهار سال پیش رسماً پیشبینی کرده بود.

این نقشه 9 ماه پیش از حملۀ داعش در عراق و سوریه بدست رابین رایت Robin Wrightمنتشر شد. به گفتۀ این پژوهشگری که برای پنتاگون کار می کند، او نقشۀ رالف پیترز Ralf Peters در سال 2005 را که برای ترسیم مجدد خاورمیانۀ بزرگ منتشر شده بود تصحیح کردهاست.
بر اساس استراتژی کلان ایالات متحده، که ناخدا سبروسکی l’amiral Cebrowski در سال 2001 تعریفکرده و رسماً در سال 2004 توسط معاونش توماس بارنت Thomas Barnett به اطلاع عموم رسانده، کلخاورمیانه به استثناء اسرائیل، اردن و لبنان باید تخریب شود.
در نتیجه، پیروزی بسیار نزدیک علیه داعش چیزی را در اهداف پنتاگون تغییر نمی دهد.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا با استفادۀ ابزاری از جهاد طلبان مخالفت کرده و پشتیبانی های مالی و نظامیکشورش را که به این تروریستهای جهاد طلب اختصاص داشته متوقف کرده است. او عربستان سعودی وپاکستان را نیز متقاعد کرده است که همین راهکار را برگزینند. ترامپ سیاست ناتو را نیز در این زمینهتغییر داده است، با وجود این هیچ نشانی در دست نیست تا بدانیم که آیا این تحولات در استراتژی کلانپنتاگون تغییری ایجاد خواهد کرد یا نه. در سطح داخلی، همۀ اعضای کنگره علیه او متحد شده اند وترامپ برای جلوگیری از بازخواست و برکناری اش هیچ چاره ای ندارد بجز اینکه با حزب دموکرات وارد گفتگوشود.
دونالد ترامپ با مقامات بلند پایۀ دولت اوباما، سیاستمداران فرصت طلب، چند شخصیت نادر قابل اطمینانو بسیاری از مسئولانی که به شکل  کاملاً اتفاقی برگزیده شده اند دولت خود را تشکیل داده است.
نمایندۀ ویژۀ او علیه داعش، برت مک گورک یکی از همکاران قدیمی رئیس جمهور اوباما ست که باید درخدمت سیاست جدیدی بکوشد. او برای « مبارزه علیه داعش» در 18 اوت به اتفاق رؤسای قبیلهگردهمآئی تشکیل داد. با وجود این، عکسهائی که منتشر شده نشان می دهد که تعدادی از رهبرانداعش نیز در این گردهمآئی شرکت دارند.
در همین راستا، در روز 26 اوت، بالگردهای نیروهای ویژۀ ایالات متحده دو نفر از رؤسای اروپائی داعش وخانواده هایشان را در اطراف دیرالزور، پیش از آنکه بدست ارتش عرب سوریه اسیر بشوند نجات دادند. دوروز بعد، بیش از 20 نفر از افسران خلیفه را نیز منتقل کردند.
همۀ امور به نحوی در شرف تکوین است که گوئی پنتاگون پیاده نظام جهاد طلبش را واپس می کشد تابرای عملیاتهای دیگری زیر آسمان دیگری محفوظ نگهدارد. و هم زمان، طرحی جدید با جنگ افزارهای تازهتری را نیز علیه سوریه به اجرا می گذارد. این بار، جنگ افزار جدید با ترکیبی از گروه های کُرد به میدانگسیل می شوند.
این جنگ، مانند جنگ برای خلافت اسلامی، چهار سال پیش از این در نیویورک تایمز به قلم رابین رایتRobin Wright پژوهشگر در مؤسسۀ صلح US Institute of Peace (از دیدگاه پنتاگون معادل بنیاد ملیبرای دموکراسی NED) اعلان شد. او در عین حال پیشبینی کرد که یمن به دو دولت تجزیه خواهد شد،همان گونه که امروز ریاض و ابو ظبی می توانند آن را بین خودشان تقسیم کنند، و سرانجام تجزیۀعربستان سعودی.
از سوی دیگر، طرح «روژاوا» در پیوند تنگاتنگ با استراتژی اسرائیل است که از پایان سالهای 90 وگسترش فن آوری موشکی هدفش کنترل مرزهای بیرونی (سینا، جولان و جنوب لبنان) نیست بلکه برآناست تا از پشت به همسایگانش حمله کند (علت وجودی و ایجاد سودان جنوبی و احتمالاً کردستان بزرگنیز از همین روست).
و ما تازه در آغاز استخدام سربازهای اروپائی برای پیوستن به «روژاوا» هستیم. این طرح دارای این قابلیتهست که به همان اندازه ای سربازگیری کند که جهاد طلبان می توانستند جذب کنند، در وضعیتی کهگروه های آنارشیست که به مثابه محل تجمع به خدمت گرفته می شوند در اروپا جمعیتی معادل زندانیانحقوق کیفری عمومی را تشکیل می دهند.
در واقع، شبکۀ جهاد طلب پیش از آنکه به «جنگ صلیبی» عمومی تبدیل شود ابتدا در زندانهای فرانسهآغاز شد. این احتمال وجود دارد که استخدام در بطن جریان آنارشیست نیز متعاقباً گسترش یابد.واشنگتن، لندن، پاریس و برلن برنامۀ استخدامی را شروعیده اند و تنظیم آن نیز طرح دراز مدتی را درچشم انداز نشان می دهد.
من کلمۀ «جنگ صلیبی» را به شکل کاملاً اختیاری به کار می برم زیرا این جنگها در قرون وسطا (یا سدههای میانه) مثل جنگ کنونی در سوریه، عملیات امپریالیستی اروپائی ها علیه مردمان خاورمیانۀ بزرگبوده است. اشتباهی بزرگ خواهد اگر تصور کنیم بین پیغام مسیح و جنگهای صلیبی و یا بین جهاد طلبانامروزی و پیغام پیغمبر اسلام پیوندی بنیادی وجود دارد. در هر دو مورد، آنانی که فرمان صادر کرده اند«غربی» بوده اند (1) و این جنگها صرفاً در خدمت امپریالیستهای غربی بوده است. جنگهای صلیبی درکوران دو قرن به وقوع پیوست و اکثر مسیحیان شامات در کنار هم میهنان مسلمانشان علیه مهاجمانجنگیدند.
در گذشته، وزیر امور خارجۀ فرانسه، لوران فبیوس رسماً اعلام کرده بود که رئیس جمهور اسد «شایستۀزندگی روی زمین نیست» و اطمینان می داد که جهاد طلبان «کار خوبی» انجام می دهند. بسیاری ازجوانان به فراخوان او پاسخ گفتند و به النصره (القاعده) و سپس به داعش پیوستند. امروز، وزیر امورخارجۀ قدیمی برنارد کوشنر رسماً اعلان کرد که فرانسه از ایجاد یک دولت که شامل کرستان عراق ودالانی می شود که با عبور از سوریه آن را به مدیترانه متصل می کند پشتیبانی خواهد کرد. تعدادی ازجوانان اروپائی به این فراخوان پاسخ گفته اند و بسیاری دیگر در پی آنان روانه خواهند شد.
امروز مثل سالهای 2011 و 2012 رسانه های غربی برای این ارتش نوین ضد سوری به پشتیبانیدولتهایشان تبلیغ می کنند، و هرگز تغییر جبهه نزد عبدالله اوجالان از مارکسیسم لنینیسم به آنارشیسمرا به پرسش نمی گیرند. این رسانه ها دائماً تکرار خواهند کرد که کردستان در معاهدۀ سور در سال 1920به رسمیت شناخته شده ولی هرگز به پرونده هائی که مرزبندی ها را مشخص کرده مراجعه نخواهندکرد.
وجود کردستان را در عراق و سوریه قانونی خواهند دانست در حالی که در ترکیۀ کنونی واقع شده. وفراموش خواهند کرد که مرز آن در واقع فقط به دست پنتاگون ترسیم شده است.
همه پرسی برای استقلال منطقۀ کردستان عراق و سرزمین های ضمیمه شده به یاری داعش در 25سپتامبر آغاز این عملیات خواهد بود. مثل سال 2014، هدف این است که عراق و سوریه را پی در پیتخریب کنند، و این بار نه برای ایجاد سُنیستان (کشور سنی مذهب) از رقه تا موصِل، بلکه یک«کردستان» در سرزمینی که اربیل و کرکوک را به مدیترانه متصل می کند.
Thierry Meyssan
منبع :
الوطن (سوریه)| Al-Watan (Syrie)

1) کلمۀ به دقت انتخاب نشده به این علت که « غربی  » در مقابل « شرقی » قرار نمی گیرد، بلکهمخالف « شوروی» است. کلمۀ دیگری پیدا نکردم که بتواند به معنای اروپائی، آمریکائی شمالی واسرائیلی هر سه با هم باشد.
      
لینک متن اصلی :
http://www.voltairenet.org/article197914.html


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر