۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

اسلام سیاسی علیه چین

ترجمه: حمید محوی
پنتاگون جنگی نوین در آسیای جنوب شرقی تدارک می بیند
شاید دربارۀ رویدادهائی که در میانمار (برمۀ سابق) در شرف تکوین است اطلاعات ناکاملی داشته باشیدولی احتمالاً چیزی دربارۀ تشکیل اتحادیۀ نظامی برای حمله این کشور نشنیده اید. ولی همان گونه کهتی یری میسان در اینجا توضیح داده است، رویدادهای کنونی در ریاض و واشنگتن از سال  2013 سازماندهی شده است. پیش از خواندن این مقاله و دریافت گزارشات آن فوراً موضع گیری نکنید.

به گزارش ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا، میانمار جزء مناطقی ست که بایدتخریب شود (در اینجا، کارت منتشر شده در سال 2003 توسط توماس بارنت Thomas P. M. Barnett)
با پی گیری استراتژی کلان در گسترش مناطق جنگی (1)، پنتاگون هم زمان تبدیل کُردها به ابزارسیاسی در خاور میانه، بر پا کردن جنگ داخلی در ونزوئلا و جنگ فرسایشی در فیلیپین را تدارک می دید.ولی این جنگها باید به نفع چهارمین صحنۀ عملیات جنگی منتظر باقی بماند : چهارمین جنگ یعنی برمهروی پله کان چین.
در 28 سپتامبر در شورای امنیت، جفری فلتمن، شمارۀ 2 در سازمان ملل متحد، در مجاورتدبیر کل آنتونیو گوترش. پس از نظارت شخصی روی مسئلۀ تجاوز به سوریه، او می خواهدخشونت دیگری را علیه برمه سازماندهی کند. کارمند قدیمی ایالات متحدۀ آمریکا، فلتمنمعاون هیلاری کلینتون بود.
طی گردهمآئی شورای امنیت در سازمان ملل متحد، در 28 سپتامبر، خانم سفیر ایالات متحدۀ آمریکا وتعدادی از هم پیمانانش دولت اتحادیۀ جمهوری میانمار را به « نسل کُشی » متهم کردند (2). ایندُرُشتی، که در حقوق اروپائی به مفهوم کشتار جمعی ست، نزد ایالات متحدۀ آمریکا به روش قتلیاطلاق می شود که جنایتکار حتا یک نفر را کشته باشد، همین برای واشنگتن کافی خواهد بود که با و یابی موافقت شورای امنیت اعلان جنگ را توجیه کند، دقیقاً مثل موردی که در یوگوسلاوی دیدیم (3).گردهمآئی شورای امنیت به درخواست سازمان کنفرانس اسلامی (معروف به سازمان همکاری اسلامی)انجام گرفت.
از سال 2013، رسانه های غربی می کوشند تا بودائی ها را در اشکال فرقه گرا معرفی کنند.در اینجا، راهب بودائی آشین ویراتهو. به جرم تبلیغ ضد اسلامی در سال 2003 به 25 سالزندان محکوم شد، در سال 2012 او از عفو عمومی برخوردار شد. پیدا کردن افراد متعصب درهر مذهبی کار مشکلی نیست.
برای تنظیم و همآهنگ سازی رویدادهای واقعی با داستانی که از آن تعریف می کنند، ایالات متحدۀآمریکا، بریتانیا و فرانسه که در سال 2007 «انقلاب زعفران» آنگ سان سوچی و راهبان بودائی برایمقاومت غیر خشونت آمیز علیه دیکتاتور شورای دولت برای صلح و توسعه SLORC  را جشن می گرفتند،خیلی به سادگی مخلوط کردند و ارتش برمه، جایزۀ صلح نوبل که به آنگ سان سوچی اهداء کرده بودند(5)، و همۀ بودائی های کشور (6) را اردوی خباثت نامیدند.
برمه از دوران تسلط خارجی، بریتانیا و سپس ژاپن هیچگاه از صلح داخلی برخوردار نشد(7). از وقتی کهدیکتاتور شورای دولت صلح و توسعه( SLORC) پذیرای تقسیم قدرت با اتحاد ملی برای دموکراسی(LND)شد و جملگی در پی حل مسالمت آمیز بسیاری از مشکلات درونی کشور برآمدند، خیلی ساده تر میتوان آنان را بی ثبات کرد.
لوله های انتقال سوخت مایع از استان جنوبی چین یون نان به سواحل اقیانوس آرام دراستان آراکان/راخین برای اقتصاد چین امری ضروری ست.

بر حسب اتفاق جغرافیائی، برمه عبور لوله های انتقال سوخت مایع را از یون نان در جنوب چین به خلیجبنگال، و به همین گونه استقرار ایستگاه های دیدبانی الکترونیک چین برای حراست از راه های کشتیرانی که از سواحلش عبور می کند را فراهم می سازد. در نتیجه بر پا کردن جنگ در برمه برای پنتاگونخیلی مهمتر از متوقف کردن دو «راه ابریشم» در خاور میانه و اوکراین است.
مردم روهینگیا (8)میراث استعمار بریتانیائی در ترکیب جمعیت برمه هستند، 1،1 میلیون از فرزندان کارگرانبنگالی که لندن به درون امپراتوری هند، به برمه منتقل کرده بود. این اقلیت ملی، و نه قومی، مسلماننددر حالی که اکثر برمه ای ها بودائی هستند. طی جنگ دوم جهانی، روهینگیا ها با امپراتوری هند علیهناسیونالیستهای برمه همکاری کردند.
جنبش برای ایمان یا ارتش رهائی بخش روهینگیا در آراکان کاملاً مجهز هستند و توسطبریتانیائی ها در عربستان سعودی و در بنگالادش آموزش دیده اند. پیش از آغاز رویدادهایکنونی، دست کم 5000 نفر را تشکیل می دادند.
در سال 2013، در حالی که پنتاگون و سیا گروه های جهاد طلب را در سوریه گسترش داده و در آنجا جنگفرسایشی به راه انداخته بودند، عربستان سعودی جنبش ایمان (حرکت الیقین)  یکی دیگر از چندمینسازمان تروریستی را در مکه ایجاد کرد. این گروه که روهینگیا ها را بسیج کرده بود در واقع زیر فرماندهیعطا الله که فردی پاکستانی ست فرماندهی می شود و در افغانستان علیه شورویها می جنگید(9).عربستان سعودی مهمترین گروه روهینگیائی ها را بعد از برمه و پیش از بنگالادش، با 300000 کارگر مذکربدون خانواده هایشان را میزبانی می کرد.
به گزارش سرویس های اطلاعاتی بنگال، پیش از بحران کنونی، جنبش برای ایمان  (حرکت الیقین)  از یکسال پیش با شاخه ای به نام جماعت المجاهدین بنگالی پیرامون شعار «جهاد از بنگال تا بغداد» فعالیتمی کند. این گروهک به خلیفۀ داعش ابوبکر بغدادی اعلام تبعیت کرد، و در همین اتحادیه مجاهدینهندی، الجهاد، ال امت، جنبش دانشجویان اسلامی هند (SIMI)، لشکر طیبه و حرکت الجهاد الاسلامپاکستانی را نیز گردآوری کرد. این مجموعه از سوی بنیاد جمعیت احیاء میراث اسلامی (RIHS) در کویتتأمین مالی می شود. کمتر از یکسال و نیم پیش در مارس 2016 وقتی دیکتاتور شورای دولت صلح وتوسعه SLORC)) پذیرای تقسیم قدرت با حزب آنگ سان سوچی شد، ایالات متحدۀ آمریکا سعی کردجایزۀ صلح نوبل را به ابزاری علیه منافع چین تبدیل کند. با آگاهی به این امر که آلت دست قراردادن دخترِپدر استقلال برمه کار مشکلی ست، آنگ سان کمونیست است و جنبش برای ایمان را تشویق کرد، «هرگز نمی دانیم».
در سپتامبر 2016، آنگ سان سوچی آمد تا دربارۀ تلاشهایش برای روهینگیا در تریبون اجلاسعمومی سازمان ملل متحد توضیح بدهد. او نیز مثل پدرش آنگ سان که برای رهائی ازاستعمار بریتانیا به کمک ژاپنی ها باور کرده بود، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در کمال سادگیدربارۀ همدلی آنگلوساکسونها برای حل مسائل داخلی میانمار دچار توهم بود.
در سپتامبر 2016، آنگ سان سوچی در نشست عمومی سازمان ملل متحد نمایندگی کشورش را بهعهده داشت(10)، و خیلی ساده دلانه دربارۀ مشکلات مردم کشورش سخنرانی کرد و توضیح داد که چهامکاناتی را برای حل تدریجی آنها به کار بسته است و از جمله مشکلاتی که او بر شمرد مربوط بهروهینگیا بود. در بازگشت به کشورش، سرانجام پی برد که پشتیبانی های پیشین ایالات متحدۀ آمریکا درواقع طرح دشمنانه علیه کشورش بوده است. جنبش برای ایمان یک سری عملیات تروریستی انجام دادکه یکی از آنها حمله به پلیس مرزی مونگداو Maungdaw بود که طی آن 400 تروریست انبار السحه را بهسرقت بردند و 13 مأمور گمرک و سرباز را نیز به قتل رساندند.
ثابت قدم، آنگ سان سوچی یک هیئت مشاوره با مسئولیت تحلیل مسئلۀ روهینگیا را تعیین کرد تا طرحعینی برای پایان بخشیدن به تبعیضی را پیشنهاد کنند که شامل حال آنان می شود. این هیئت از 6 برمهای و سه خارجی تشکیل شده بود : سفیر هلند لائیتیسیا وون دن اسوم Laetitia van den Assum، وزیرقدیمی لبنان (در واقع نمایندۀ فرانسه) غسان سلامه، و دبیر کل قدیمی سازمان ملل متحد کوفی عناندر مقام رئیس هیئت.
این 9 مشاور با وجود موانعی که بر سر راهشان بود کار بسیار برجسته و بی بدیلی را آغاز کردند. احزابسیاسی در مجلس ملی برای انحلال این هیئت مشاور توفیقی بدست نیاوردند ولی موفق شدند ازمجلس محلی آراکان (ایالتی که روهینگیا ها در آنجا زندگی می کنند) رأی عدم اعتماد بگیرند. در هرصورت، مشاوران در 25 اوت گزارشات خودشان را با توصیه های امکان پذیر و بدون مانع و دامگذاری تحویلدادند، و هدفشان نیز بهبود بخشیدن به شرایط زیست همگانی بود (11).
همان روز، سرویس های مخفی عربستان سعودی و ایالات متحدۀ آمریکا علامت دادند تا عمل تلافیجویانه انجام گیرد : جنبش برای ایمان، که بریتانیائی ها آن را ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان نامیدهاند، در 24 گروه کوماندوئی به پادگانهای ارتش و ایستگاه های پلیس حمله کردند و 71 نفر را به قتلرساندند. طی یک هفته، یگانهای برمه علیه جهاد طلبان اقدام به عملیات ضد تروریستی کردند. 400 نفراعضای جنبش و خانواده هایشان به بنگالادش گریختند.
رئیس سازمان همکاری اسلامی، رجب طیب اردوغان، اردوی رسانه های جهانی برای نجاتروهینگیا را افتتاح می کند (استانبول، اول سپتامبر 2017)
سه روز بعد، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به همۀ رؤسای دولت کشورهای مسلمان تماستلفنی گرفت تا دربارۀ « نسل کُشی روهینگیا» به آنان هشدار دهد. روز اول سپتامبر، یعنی یکی ازمهمترین جشن های مسلمانان، عید قربان. رجب طیب اردوغان در استانبول در مقام رئیس فعال سازمانهمکاری اسلامی سخنرانی پر شوری برای نجات روهینگیا و پشتیبانی از ارتش آزادیبخش آنان ایراد کرد(12).
ولی، این جهاد طلبان به هیچ وجه از روهینگیا دفاع نکردند بلکه مداخلات آنان دائماً برای به شکستکشاندن تلاشهائی ست که برای بهبودی شرایط زیستی آنان و پایان بخشیدن به تبعیض در مورد روهینگیاصورت گرفت.
ژنرال محسن رضائی فرماندۀ سپاه پاسداران انقلاب بود که در کنار ناتو و عربستان سعودیطی جنگ بستی هرزگوین علیه صربستان جنگید.
در 5 سپتامبر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرانی؛ محسن رضائی پیشنهاد کرد که نیروهای همۀدولتهای مسلمان به یکدیگر بپیوندند و برای نجات «برادران روهینگیا» ارتش اسلامی ایجاد کنند (13). اینموضع گیری می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد زیرا ژنرال رضائی فرماندۀ قدیمی سپاه پاسدارانانقلاب بوده است.
در حالی که ارتش برمه عملیات ضد تروریستی را متوقف کرده بود، دهکده های روهینگیا در آتشمی سوخت و مردم راخین در آراکان مسلمانان را به شکل اختیاری به قتل می رساندند. از دیدگاه ارتشبرمه این رویدادها در پیوند با تروریستها بوده است. به گفتۀ مردم روهینگیا، ارتش برمه دهکده ها را بهآتش کشیده، ولی به گفتۀ ارتش برمه، جهاد طلبان سرمنشأ این رویدادها بوده اند. به تدریج، همۀروهینگیا های ساکن شمال آرکان پیاده به بنگالادش پناهنده شدند، ولی به شکل غریبی روهینگیاهایساکن جنوب ایالت بر جا باقی ماندند.
در 6 سپتامبر، یک هیئت نمایندگی رسمی ترکیه برای پخش مواد غذائی به پناهندگان به بنگالادش اعزامشد. این هیئت زیر نظر وزیر امور خارجه مولود چاووش اوغلو و همسر و پسر رئیس جمهور ترکیه اردوغان،بلال و امینه هدایت می شد.
اردوی بسیج جمعی در کشورهای مسلمان روی تصاویری اتکا دارد که خیلی متأثر کنندهاست. این تصویر از سوی دولت ترکیه منتشر شده. این تصویر را به هدف و نیّت افشایکشتار مسلمانان بدست بودائیان در برمه منتشر کرده اند. ولی در واقع این تصویر مربوطاست به مراسم بخاک سپاری قربانیان زمین لرزه در چین.
در کشورهای مسلمان، اردوی تبلیغاتی و تحریف آمیز به پشتیبانی عکس اطمینان می دهد که بودائیانمسلمانان را به شکل جمعی به قتل رسانده اند. البته، هیچ یک از این تصاویر در برمه عکس بردارینشده، و این گزارشات تحریف آمیز یکی پس از دیگری افشا شد. ولی در این کشورهائی که سطح سوادو اطلاعات مردم در سطح نازلی ست، این عکس ها قانع کننده بود و افشای دروغها نیز گوش شنوائینیافت. فقط بنگالادش با احتیاط به نقش جهاد طلبان اشاره داشت و به میانمار اطمینان داد که در مبارزهعلیه تروریسم همکاریهایش را حفظ خواهد کرد (14).
در 11 سپتامبر، رئیس وقت سازمان همکاری اسلامی، رجب طیب اردوغان در مقابل هیئت علمی سازماندر گردهمآئی آستانه (قزاقستان)، که «نجات روهینگیا» در صلاحیتش نیست، سخنرانی کرد.
از دیدگاه آیت الله خامنه ای، بسیج نظامی کشورش در کنار ناتو و عربستان سعودی در برمهمصیبت بار خواهد بود. علاوه بر این تاریخ همکاریهای ایران و چین به قدمت هزاران سالهاست.
از فردای آن روز، در 12 سپتامبر، رهبر انقلاب، آیت الله علی خامنه ای موضع گیری خود را اعلان کرد. بانگرانی از بابت موضع گیری ژنرال رضائی، بر آن بود تا تدارکات جنگ مذهبی را نا موجه معرفی کند،«برخورد تمدن ها» و گرچه مقام یک زن در جایگاه رئیس دولت را زیر سؤال برد. ولی هوشیارانه در پیجلوگیری از بسیج نظامی پاسداران انقلاب بود. او اعلان کرد : « این امکان کاملاٌ می تواند وجود داشتهباشد که مذهبیون متعصب نقشی در این رویدادها داشته باشند، ولی مسئله کاملاً سیاسی ست زیرادولت میانمار مسئول آن است. و در رأس این دولت زنی سنگ دل، برندۀ جایزۀ صلح نوبل حکومت میکند. در واقع این رویدادها سند ابطال و مرگ جایزۀ صلح نوبل را امضا کرده است» (15).
فوراً در تهران، رئیس جمهور شیخ حسن روحانی به ارتش رسمی فراخوان داد تا برای شرکت در جنگیکه در شرف وقوع است آماده شود. در 17 سپتامبر، فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی ارتش های ایران وپاکستان با یکدیگر تماس گرفتند تا نیروهایشان را در وضعیت بحرانی متحد کنند (16). در اینجا نخستیناقدام نظامی را مشاهده می کنیم، ولی به ارتش ایران مربوط می شود (که پیش از این مورد با همقطارانترک و پاکستانی خود برای دفاع از قطر کار می کند) و نه سپاه پاسداران انقلاب (که در کنار سوریها علیهجهاد طلبان مبارزه می کنند). ایران در عین حال کمکهای حجیمی برای پناهندگان گسیل کرده است.
آنگ سان سوچی افکار عمومی بین المللی را فراخواند تا تلاشهای میانمار برای حل مسئلۀروهینگیا را در نظر بگیرند و تروریسم جهاد طلب را نیز افشا کرد. ولی او نیز بیش از معمرقذافی شنیده نخواهد شد که حملۀ القاعده به کشورش را افشا می کرد (نایپیداو، 19سپتامبر 2017).
در 19 سپتامبر، با ندیده انگاشتن توضیحات آنگ سان سوچی (17) و با استفاده از نشست عمومیسازمان ملل متحد، رجب طیب اردوغان گروه تماس سازمان همکاری اسلامی را فراخواند تا همۀ دولتهایعضو مبادلات تجاری شان را با میانمار به حالت تعلیق درآورند و از شورای امنیت در سازمان ملل متحدبخواهند که در این مورد تصمیم بگیرد(18).
عربستان سعودی از سال 2013 ارتش آزادیبخش روهینگیائی های آراکان را حمایت وسازماندهی کرده است. پادشاه سلمان 15 میلیون دلار به پناهندگان روهینگیا در بنگالادش دراردوگاه تمرینات گروه های جهاد طلب اهداء کرد.
سرانجام با خروج از سایه، عربستان سعودی تأیید کرد که از 70 سال پیش از روهینگیاها به شکلمخفیانه پشتیبانی کرده و طی این مدت 50 میلیون دلار به آنان کمک کرده است. شاه سلمان به اینپاکت از هدایایش 15 میلیون دلار دیگر افزود (19). عبدالعزیز بن محمد آل واصل سفیر سعودی در سازمانملل متحد در ژنو، شورای حقوق بشر را فراخواند.
با بفراموشی سپردن جنگ هایشان در عراق، سوریه و یمن، ترکیه، ایران و عربستان سعودی سه قدرتبزرگ نظامی مسلمان از روی واکنش مشترک دینی (20) با یکدیگر متحد شدند و در موضع گیری به نفعروهینگیا دولت متحد ارتش برمه و آنگ سان سوچی را به مثابه دشمن مشترک هدف قرار دادند.
ولی چنین تحول تمام عیاری در وضعیت خاورمیانه پیش از این نیز سابقه دار است : برای مثال جنگ هاییوگوسلاوی. در بوسنی هرزگوین (95-1992) و در کوزوو (99-1998)، کشورهای مسلمان و ناتو در کناریکدیگر علیه مسیحیان ارتدکس وابسته به روسیه جنگیدند.
در سال 1995، لژیون عرب که توسط اسامه بن لادن سازماندهی شده بود در زنیتسا مقابلعلی عزت بیگویچ رژه می روند. این مبارزان مجاهدین قدیمی هستند که در افغانستان علیهشوروی جنگیده بودند. سپس با نام القاعده به فعالیتهایشان ادامه می دهند. طی جنگ،سرویس مخفی روسیه به پادگان لژیون عرب نفوذ می کند و می بیند که همۀ پرونده هایشانبه زبان انگلیسی ست و نه عرب.
در بسنی هرزگوین، رئیس جمهور علی عزت بیگویچ در مجاورت ریچارد پرل آمریکائی که در زمینۀدیپلماتیک به او مشاورت می داد و هیئت بوسنیائی را نیز در توافقات دیتون مدیریت می کرد. او در زمینۀرسانه ای از مشاورتهای فرانسوی مشهور برنارد هانری لوی برخوردار بود، و خود برنارد هانری لوی هرگزاین موضوع را مردود ندانست. سرانجام در زمینۀ نظامی به مشاورتهای سعودی اسامه بن لادن اتکاداشت که لژیون عرب را برای او سازماندهی کرد و یک پاسپورت دیپلماتیک بوسنیائی دریافت نمود. طیجنگ، به شکل غیر مستقیم ناتو از او پشتیبانی کرد، بیگویچ رسماً از پشتیبانی ترکیه، ایران و عربستانسعودی برخوردار شد (21).
افکار عمومی غربی پس از ابراز ناتوانی در آواره شدن هزاران نفر از شهروندان  بی هیچبحثی نقض منشور سازمان ملل متحد در کوزوو را پذیرفت.
جنگ کوزوو با فعالتهای تروریستی ارتش آزادیبخش کوزوو (UÇK) علیه بلگراد آغاز شد. مبارزان توسطنیروهای ویژۀ آلمانی در یکی از پایگاه های ناتو در ترکیه آموزش دیده بودند (22). رئیس کنونی سرویسمخفی ترکیه هاکان فیدان افسر رابط با تروریستها در بطن ستاد فرماندهی مرکزی ناتو بود. امروز او رئیسسازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه MIT و شمارۀ 2 رژیم حاکم است. در آغاز جنگ، 290000 نفر ازاهالی کوزوو ظرف سه روز از صربستان گریختند تا به مقدونیه پناهنده شدند. تلویزیونهای غربی باسخاوتمندی صف فراریان را نشان دادند. با وجود این، به گفتۀ چند میلیون مقدونی که از آنان استقبالکرده بودند، هیچ دلیل عینی برای این مهاجرت عظیم که به شکل گسترده از سوی ناتو همراهی شدهبود وجود نداشت. مهم نیست، از این انتقال جمعیت برای متهم کردن اسلوبودان میلوشویچ استفادهکردند تا نشان دهند که او در سرکوب تروریستهائی که به کشورش حمله کرده بودند پا فراتر گذاشته وناتو بدون توافق شورای امنیت علیه او اعلان جنگ کرد.
کار کثیفی که در شرف انجام است تآتر عملیات را به سوی شرق گسترش می دهد. پنتاگون امکانتحمیل اتحاد ترکیه– ایران – سعودی را در اختیار ندارد، ولی به چنین امکانی نیز نیاز ندارد. در یوگوسلاوی،وقتی تماس مستقیم نداشتند، سه دولت توسط ناتو همآهنگ شد. با وجود این، شانه به شانه جنگیدندر برمه این کشورها را مجبور خواهد کرد که در عراق، سوریه و یمن با یکدیگر به توافق برسند، حتا درلیبی. با توجه به ویرانی خاور میانه و استقامت مردم در مقاومت، پنتاگون می تواند این منطقه را رها کندتا طی یک دهه زخمهایشان را پانسمان کنند بی آن که کمترین بیمی از قابلیت و توان مخالفت از سویکشورهای ویران شده با سیاستهایش را داشته باشد.
در فردای گردهمآئی شورای امنیت پایه های جنگ آینده علیه برمه طرح ریزی شد، وزیر امور خارجه رئیسجمهور بارزانی را مطلع کرد که ایالات متحدۀ آمریکا از استقلال کردستان عراق پشتیبانی نخواهد کرد. درواقع پنتاگون نمی تواند ترکیه و ایران در آسیای جنوبی را بسیج کند و هم زمان پشت سرشان در مرزهایاین کشورها یک بچه به دنیا بیاورد. مسعود بارزانی که به شکل بی بازگشت در همه پرسی برایاستقلال بسیج شده بود، به زودی باید با زندگی سیاسی وداع گوید. علاوه بر این آفیش کردن پرچماسرائیل در اربیل، به شکل گسترده از شبکه های تلویزیون عربی، ایرانی و ترکی پخش شد، و بر ایناساس موجبات بیگانگی با همۀ همسایگانش را فراهم آورد.
همان گونه که می توانیم از پیش حدس بزنیم، اگر سناریوی پنتاگون ادامه یابد، جنگ علیه سوریه باید بهپایان رسد، زیرا بیش از پیش با کمبود مبارزانی روبرو می شود که برای خدمت به «امپراتوری آمریکا» بهدورترها رفته و در تآتر عملیاتی دیگری بسیج خواهند شد.
    
[1] Source : The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. Analyse : « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.
[2] « Myanmar : le Secrétaire général demande «une action rapide» pour mettre fin au «cauchemar» des Rohingya dans l’État de Rakhine », Compte-rendu du Conseil de sécurité, Onu, 28 septembre 2017. Référence : CS/13012.
[3] Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà fait rédiger l’acte d’accusation du Myanmar, avant même les événements actuels : Countdown to Annihilation : Genocide in Myanmar, Penny Green, Thomas MacManus & Alicia de La Cour Venning, Queen Mary University of London, 2016. Persecution of the Rohingya Muslims ; Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State ; a Legal Analysis, Allard Lowenstein, Yale University, 2016.
[4] « Birmanie : la sollicitude intéressée des États-Unis », par Thierry Meyssan, Abiad & Aswad(Syrie), Réseau Voltaire, 5 novembre 2007.
[5] The Burma Spring : Aung San Suu Kyi and the New Struggle for the Soul of a Nation, Rena Pederson, Foreword by Laura Bush, Pegasus, 2015.
[6] Neither Saffron Nor Revolution : A Commentated and Documented Chronology of the Monks’ Demonstrations in Myanmar in 2007 and Their Background, Hans-Bernd Zöllner, Humboldt-University, 2009.
[7] Burma/Myanmar : What Everyone Needs to Know, David Steinberg, Oxford University Press, 2013.
[8] Pour être plus précis, il y a eu des immigrés bengalis en Birmanie avant la domination britannique, mais l’immense majorité des Rohingyas descend des travailleurs déplacés par les colons. NdA.
[9] “Myanmar’s Rohingya insurgency has links to Saudi, Pakistan”, Simon Lewis, Reuters, December 16, 2016.
[10] “Speech by Aung San Suu Kyi at 71st UN General Assembly”, by Aung San Suu Kyi, Voltaire Network, 21 September 2016.
[11] Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of Rakhine, Advisory Commission on Rakhine State, August 2017.
[12] “We won’t Leave Rohingya Muslims Alone”, Presidency of the Republic of Turkey, September 1, 2017.
[13] “Rezaei urges Muslim states to defend Rohingya Muslims”, Mehr Agency, September 6, 2017.
[14] “Bangladesh offers Myanmar army aid against Rohingya rebels”, AFP, August 29, 2017.
[15] « Myanmar : le Guide critique les défenseurs des droits de l’homme », Leader.ir, 12 septembre 2017.
[16] “Iranian, Pakistani Top Military Commanders Stress Need for Ending Myanmar Muslims’ Plights”, Fars News, September 17, 2017.
[17] “Aung San Suu Kyi speech on National Reconciliation and Peace”, by Aung San Suu Kyi,Voltaire Network, 19 September 2017.
[18] « OIC Contact Group on Rohingya calls for UN Resolution on Myanmar », Organisation of Islamic Cooperation, September 19, 2017.
[19] « Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées accorde un don de 15 millions de dollars aux réfugiés Rohingyas », Saudi Press Agency, September 19, 2017.
[20] The Rohingyas : Inside Myanmar’s Hidden Genocide, Azeem Ibrahim, Hurst, 2016.
[21] Comment le Djihad est arrivé en Europe, Jürgen Elsässer, préface de Jean-Pierre Chevènement, éditions Xenia, 2006.
[22] « L’UÇK, une armée kosovare sous encadrement allemand », par Thierry Meyssan, Notes d’information du Réseau Voltaire, 15 avril 1999


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر